ANIME INFO

Qin Shi Ming Yue : Canghai Hengliu

Type: ONA

Plot Summary:

Sixth season of Qin Shi Ming Yue.

Genre: Action, Fantasy, Historical, Martial Arts

Released: 2020

Status: Ongoing

Other name: Qin Shi Ming Yue: Cang Hai Heng Liu, Qin's Moon 6, The Legend of Swordsman 6, The Legend of Qin: The High Waves of Canghai, The Legend of Qin VI

Qin Shi Ming Yue : Canghai Hengliu

RECENT RELEASE

Season